Menu

Kontakt

RAISA spol. s r.o.
K Automobilce 631
280 02 Kolín - Sendražice

Tel.: +420 311 240 080
Fax: +420 321 679 123

Datová schránka: f6bv8wv

Aktuality

Změna sídla společnosti

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že firma RAISA, spol. s r.o. se přestěhovala do nových prostor. Naše nová adresa je K Automobilce 631, Kolín - Sendražice.

 

 

ISO 2010

Ve dnech 21.9.2010 a 22.9.2010 jsme se stali držiteli systému 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 a zároveň jsme obhájili recertifikační audit QMS dle standardu ISO 9001:2008. Tyto certifikáty by nám měly být dodány v průběhu měsíce listopadu. Po jejich obdržení tyto zveřejníme.

Úložny klíčů

 

Základní modul UK20 s řídicí jednotkou TECO Úložna klíčů je zařízení pro bezpečné a evidované uložení důležitých klíčů (vstupy místností, klíče od skříní, trezorů atd.), se kterými může manipulovat oprávněná osoba v požadovaném časovém období. Jakékoli odchylky od tohoto zvoleného režimu lze vyhodnotit jako poruchové s akustickou signalizací se záznamem do paměti historie událostí.

Zařízení umožňuje bezpečné uložení klíčů s možností evidence jejich výběru, uložení a přítomnosti klíčové schránky a umožňuje výdej a příjem klíčových schránek ve stanoveném období. Mechanické uložení klíčů je řešeno pomocí kovové schránky s pečetidlem. Tato se potom ukládá do určené kovové zásuvky, která je elektromechanicky zajištěna společně s ostatními v celokovové skříni. Elektronicky je evidováno otevření a zavření zásuvky a přítomnost nebo nepřítomnost vnitřní kovové schránky s klíči.

Na základě identifikace uživatele – po přiložení platné bezkontaktní karty (standardně typ Cotag, lze použít jiný druh) a potvrzení zadáním PIN-kódu – se po zvolenou dobu uvolní příslušné zásuvky (optická signalizace doby uvolnění u příslušné zásuvky pomocí LED), ze které uživatel vyjme zapečetěnou schránku s klíči. Po ukončení manipulace s klíči je uživatel vrátí zpět do schránky, schránku zapečetí svým osobním pečetidlem a na základě přiložení karty a zadání PIN-kódu ji vrátí zpět do zásuvky. Veškeré časové údaje o pohybu schránek jsou zaznamenávány a určeny pro další zpracování (tisk, uložení v PC).

Systém umožňuje různá časová nastavení pro výběr a uložení schránek a alarmové stavy při jejich nedodržení. Totéž se projeví při neoprávněné manipulaci nebo při pokusu o násilné otevření zásuvky. Zařízení je možné připojit do EZS, zajišťující ostrahu prostoru nebo objektu. Systém má zálohované napájení pro případ úmyslného nebo neúmyslného přerušení dodávky napětí rozvodné sítě. Rozšiřující modul UK 30 Pro případ nouze je možné zadat osmimístný kód pro odblokování všech schránek. Celý systém je ovládán řídící jednotkou, která ovládá elektromagnetické zámky jednotlivých zásuvek a snímá pomocí zásuvkových kontaktů přítomnost nebo nepřítomnost schránky s klíči. Nedílnou součástí zařízení je snímač karet, napájecí zdroj 230V a zálohovací zdroj UPS, včetně baterie. Celý systém doplňuje klávesnice s displejem a vytváří tak ucelenou samostatnou autonomní jednotku plnící popisované funkce. Pomocí klávesnice se nastavuje celý systém.

Základní modul UK 20 je možné doplnit jedním nebo dvěma rozšiřujícími moduly UK 30. Ty jsou ovládány základním modulem a proto není nainstalována klávesnice, displej a čtečka karet. Rozměry obou typů skříní jsou shodné, proto při větší instalaci působí jako jeden blok.


Pozastaveno - Výroba a nabídka  : UK 7

Možnost použití zásuvky v modulu UK 7 Modul UK7

Do řady UK přibyl další typ úložny. Je vyvinuta na přání našich zákazníků a slučuje v sobě možnost ukládání mobilních telefonů, zbraní a aktovky nebo kufříku. Rozměr modulu zůstal nezměněn a proto ho lze kombinovat s moduly UK 20 i UK 30. Jeden modul UK 7 obsahuje čtyři zásuvky na mobilní telefon (nebo jakýkoli jiný předmět), dvě zásuvky na zbraň a jednu přihrádku na aktovku.

Zásuvka na zbraň Zásuvka na mobilní telefon Zásuvka na aktovku


Společnost RAISA, spol. s r.o. jako jediná v České republice disponuje doporučením (zkušební protokoly a zápis o shodě) akreditovaného certifikačního pracoviště NBÚ, kterým je Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov k instalaci těchto úložen klíčů zabezpečených oblastí kategorie Vyhrazené až Přísně Tajné.

Úložny klíčů UK 20 a UK 30 odpovídají i požadavkům směrnice NATO AMSG-293F a C-M(2002)23 schválených vojenským výborem NATO pro fyzickou ochranu zabezpečených oblastí, normy ISO 9002, ČSN, Trezor-test.

Nastavitelné parametry systému

Každému uživateli systému je možné nastavit tyto registrační údaje:

 • jméno
 • identifikační číslo karty (lze zadat ručně nebo kartu načíst automaticky)
 • PIN-kód
 • časově omezenou platnost karty
 • přístup až k 20-ti schránkám
 • přístup do administátorského režimu
 • právo použít kód pro nouzové otevření

Uživatelsky lze nastavit tyto systémové parametry:

 • datum a čas systému
 • doba uvolnění zámku
 • časové okno pro uzavření všech schránek
 • počet chybných pokusů zadání PIN-kódu
 • doba zablokování karty při překročení počtu chybných pokusů
 • délku varování (než je vyhlášen alarmový stav)
 • kód pro nouzové otevření všech schránek
 • čas mezi přiložením karty a zadáním PIN-kódu

Rozšíření nad rámec základního modulu

 • modul pro komunikaci s PC, který umožňuje seriový přenos dat v protokolu RS 232 nebo RS 485
 • programová úprava nebo nadstavba podle požadavku uživatele

Vysunutá zásuvka s vnitřní schránkou pro klíče Technické parametry:

Počet zásuvek
základní modul : 20 (UK 20)
rozšiřující modul : 30 (UK 30)
rozšiřující modul : 7 (UK 7)

Počet skříní v sestavě
lze přidávat UK30 a UK7 do max. 250 zásuvek

Počet uživatelů
250

Požadavek na otevření
bezkontaktní karta a PIN uživatele (nepovinný)

Signalizace
akustická, zobrazení na displeji, LED u každé zásuvky, reléový alarmový výstup

Historie provozu
cca 50000 záznamů v paměti, v připojeném PC : neomezeně

Napájení
230V ±15V, součástí je záložní zdroj na min. 4 hodiny provozu

Rozměry

šířka 560 mm, výška 610 mm, hloubka 280 mm

Hmotnost

UK 20 - 58 kg
UK 30 - 62 kg
UK 7 - 52 kg

Montáž
ukotvení na zeď


Ke stažení:

CZ - Leták 1 / strana 1 (*.pdf) EN - Leták 1 / strana 1 (*.pdf)
CZ - Leták 1 / strana 2 (*.pdf) EN - Leták 1 / strana 2 (*.pdf)
CZ - Leták 2 / strana 1 (*.pdf) EN - Leták 2 / strana 1 (*.pdf)
CZ - Leták 2 / strana 2 (*.pdf) EN - Leták 2 / strana 2 (*.pdf)

Uživatelský manuál (*.pdf, 935kB)

 

Rozšiřující modul UK 18UK 12 s řídicí jednotkou

UK 7 uložení zbraněUK 7 uložení aktovkyBox s vyjmutou schránkou

Zasunutí schránky

Ovládací panel Allen-Bradley

242x200 (0x0) 0 B

x (x)