Menu

Kontakt

RAISA spol. s r.o.
K Automobilce 631
280 02 Kolín - Sendražice

Tel.: +420 311 240 080
Fax: +420 321 679 123

Datová schránka: f6bv8wv

Aktuality

Změna sídla společnosti

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že firma RAISA, spol. s r.o. se přestěhovala do nových prostor. Naše nová adresa je K Automobilce 631, Kolín - Sendražice.

 

 

ISO 2010

Ve dnech 21.9.2010 a 22.9.2010 jsme se stali držiteli systému 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 a zároveň jsme obhájili recertifikační audit QMS dle standardu ISO 9001:2008. Tyto certifikáty by nám měly být dodány v průběhu měsíce listopadu. Po jejich obdržení tyto zveřejníme.

Výstavba vedení VN a NN pro ČEZ a.s.

Společnost patří již 2 roky mezi oprávněné dodavatele společnosti ČEZ a.s. Zabýváme se překládkami silových zemních kabelů i překládkami vzdušných vedení do 35 kV při rekonstrukcích komunikací či připojení nových objektů k distribuční soustavě vysokého napětí.

Tyto naše aktivity se uplatňují při realizacích staveb jako jsou obchvaty měst a obcí, při rekonstrukcích průtahových částí silnic či místních komunikací, ale i rekonstrukcích či výstavbě nových mostních a jiných objektů.

Další oblastí naší působnosti je výstavba vlastnických a distribučních trafostanic. Této skladbě odpovídá i odborná způsobilost našich zaměstnanců. Každoroční přezkušování z vyhl.50/78 Sb. je samozřejmostí a je využíváno k postupnému zvyšování kvalifikace. Pracovníci absolvovali kurz prací na kabelových souborech. Firma vlastní oprávnění ITI Praha k provádění montáží, oprav a revizí vyhrazených el. zařízení v rozsahu E1/A a E2/A.


Mezi významné stavby v této oblasti činnosti patří:

  • Překládky kabelových a vzdušných vedení NN a VN – Přeložka silnice I/38 - obchvat Kolína
  • Pokládky sítí na stavbě D11 – Libice – Chýšť
  • Přeložka silnice II/328 Ovčáry
  • Jestřábí Lhota – Dobšice
  • Rekonstrukce silnice I/38 Mladá Boleslav
  • Přeložka silnice I/38 obchvat Nymburka.

Investory těchto akcí jsou ŘSD nebo jednotlivé kraje.

Z realizovaných trafostanic patří mezi významné stavby výstavba 400 kVA trafostanice – Mc Donalds v Siřejovicích na dálnici D8, přeložka sloupové trafostanice 100 kVA na obchvatu Kolína a výměna kioskové trafostanice tamtéž. Regulace přívalových vod – aglomerace Pardubice – ČS Spojilský odpad, PS 02 – VN + Trafostanice, výstavba trafostanice zásobující elektrickou energií nově vybudovanou výrobnu živičných směsí v Sánech u Poděbrad.

 

Překládky kabelových a vzdušných vedení NN a VN – Přeložka silnice I/38 - obchvat Kolína

ROK 2011

ČEPRO - Kolín Šťáralka - Přípojka NN areál Janovský

SPEL - Kolín - nabíjecí stanice pro elektromobily

ČNES a.s. - Bolina, Zdislavice - přeložka NN

LEVEL a.s. - Praha Novopacká ul. - McDonalds - trafostanice

ŘSD - Brno - Husovický tunel - trafostanice

LEVEL a.s. - Praha Novopacká ul. - McDonalds - trafostanice

ROK 2010

ČEZ a.s. - Bečváry

ČEZ a.s. - Horušice 248/2

A-Z Nymburk - Kolín - Bezručova ul. - VN, NN

Spel a.s. - Vrapice, SO 02 - 04 - VN, oplocení

ČEZ a.s. - Hulice

ČEZ a.s. - Kostelní Střimelice

ČEZ a.s. - Horušice 1444/2 el. přípojka kNN

ČEZ a.s. - Kolín, Vávrova ul. - kabel NN

AQUASYS  - Kolín - přístav SO 5206.2 - přípojka NN

Metrostav - Kolín, Štítary - přípojka NN 3034/1

ROK 2009

GEOSAN DS - Nymburk - I/38 Nymburk - přeložka VN - II a III stavba

LEVEL a.s. - Siřejovice - McDonalds

Spel a.s. - Hradec Králové - koupliště, kabel VN

ROK 2008

Strabag a.s. - Hájky - obalovna - trafostanice, VN, NN, zemnění

Strabag a.s. - Nové Dvory - ochrana kabelů NN

Strabag a.s. - Kolín - Obchvat - přeložka trafostanic, přeložka kabelu

PSVS - Spojilský odpad - trafostanice

PSVS - Kolín - obchvat - SO 503

COLAS CZ - Kolín - obchvat - SO 501

SSŽ Hradec Králové - Kanín - demontáž trafostanice

ROK 2007

ČEZ - Kolín, ul. Zámecká - přeložka kabelu VN

PSVS - Praha Libeň - Běchovice - přeložka kabelu 6 kV

PSVS - Praha Libeň - Běchovice - kabel 6 kV

PSVS - Praha Libeň  - Běchovice - podchod

PSVS - Praha Libeň - Běchovice - EOV

Strabag - SO 3011 + trafostanice nájem Myslbekova Pelc Tyrolka

PSVS - Prosmyky - NN

ROK 2006

Strabag - Kolín - přípojka NN pro kanalizaci prům. zóny

Strabag - Mladá Boleslav - přeložky sítí silnice I/38

Geosan - Kolín- rekonstrukce ul. Rubešova

Geosan - Kolín - rekonstrukce ul. Zámecká

Geosan - Kovanice - přípojka NN

TSMK - Kolín - rekonstrukce náměstí

SSŽ - Holice - obchvat Holice - přeložky sítí

ROK 2005

PSVS - Kolín - přeložky sítí II/328 Kolín - Ovčáry

AFK - Kolín - přípojka NN AFK

ROK 2004

PSVS - Robousy - Úlibice - přeložky sítí

AZ Elektrostav - Kolín - lokalita Kasárna - oprava kabelu

Strabag - Praha - Nové spojení - přeložky sítí

PSVS - Nymburk - obchvat - přeložky sítí

DSP - Dálnice D11 - přeložky sítí

PSVS - Dálnice D11 - přeložky sítí

PRE - Roztoky - Kabel PRE

SSŽ - Dálnice D11 - přeložky sítí